Archiwum
 
 
     
  Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla studentów oraz dla doktorantów

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż zakaz otrzymywania stypendium przez osoby, które ukończyły już jeden kierunek studiów jest zgodny z Konstytucją.
5 listopada 2013 r. o godz. 8.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad  przyznawania stypendiów rektorskich i stypendiów ministra.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:
-  Art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie, w jakim wyłącza prawo studentów studiujących równocześnie na kilku kierunkach studiów do otrzymywania stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 3 i 4  ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, jest zgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 70 ust. 4 konstytucji.
- Art. 184 ust. 5 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie, w jakim wyłącza prawo studentów kontynuujących naukę na drugim kierunku po ukończeniu jednego kierunku studiów do otrzymywania stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 3 i 4  ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, jest zgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 70 ust. 4 konstytucji.

W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.

Szczegóły można poznać pod adresem:
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2013/rozprawy.htm