Archiwum
 
 
     
  Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla studentów oraz dla doktorantów

Więcej czasu na przygotowanie odwołania

Istnieje sposób by zyskać więcej czasu na przygotowanie odwołania.
Czternastodniowy termin na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dla jednych jest wystarczającym okresem, podczas gdy drudzy mają spore kłopoty z przygotowanie wniosku na czas. Szczególny problem pojawia się wtedy gdy zachodzi konieczność uzyskania jakiś dodatkowych zaświadczeń, potwierdzających osiągnięcia, na które czasami trzeba po prostu poczekać. Czekać z wysyłką wniosku jednak nie można gdyż pismo złożone po upływie 14-dniowego terminu nie zostanie uwzględnione.

Istnieje jednak sposób za pomocą którego można zyskać więcej czasu na przygotowanie dobrego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Aby uzyskać więcej czasu na przygotowanie dobrego uzasadnienia, należy przed upływem 14-dniowego terminu, wysłać do Ministerstwa listem poleconym pismo, zawierające prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy, przy czym co istotne, pismo te nie musi wcale zawierać uzasadnienia. Wystarczające jest aby wynikała z niego wola studenta by wniosek o przyznanie stypendium został jeszcze raz rozpatrzony.

Dzięki wysłaniu takiego pisma termin na złożenie wniosku zostanie zachowany, wobec czego Minister będzie zobowiązany aby dokonać ponownej oceny wniosku o przyznanie stypendium. Uzasadnienie zawierające argumenty przemawiające za przyznaniem stypendium będzie zaś można na spokojnie dosłać w nieco późniejszym terminie. Warto przy tym wiedzieć, iż ponowne rozpatrywanie wniosków przez Ministra w ubiegłych latach trwało zazwyczaj około 2 miesięcy. Uzasadnienia dosłane po jednym czy dwóch tygodniach będą zatem uwzględniane przez Ministra, a dodatkowy czas może pozwolić na lepsze przygotowanie argumentów i tym samym zwiększyć szanse na uzyskanie stypendium.

Pismo zawierające prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy można przygotować samemu lub skorzystać z wzoru.